ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

من توده ایم ( از خاطرات شهید بهشتی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
من توده ایم ( از خاطرات شهید بهشتی )
مترجم ترجمه کرد؛ «هیأت کوبایی می‌خواهند با شما عکس یادگاری بگیرند».
همه ایستاده بودند تو کادر جز مترجم! پرسید مگه شما نمی‌آیی؟ گفت: همه می‌دونند من توده‌ایم،
برای شما بد می‌شود. خندید؛ باید شما هم باشید، دقیقاً کنار من! کادر کامل شد.

موضوعات

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد