ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

حیاو تقوا ( از خاطرات شهید مهدوی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
حیاو تقوا ( از خاطرات شهید مهدوی )
حياء بسيار داشت ؛

حتي با اقوام نزديك كه نامحرم بودند ، رابطه نداشت .

هميشه مي گفت : حيا و تقوا مثل طناب است

و اگر طناب ِ حياء پاره بشود ، تقوا هم از بين مي رود .

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد