ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

استفاده از فرصت ها

استفاده از فرصت ها
استفاده از فرصت ها

خاطرات

  استفاده از فرصت ها ( خاطره شهید حسن ترک )

  استفاده از فرصت ها ( خاطره شهید حسن ترک )

  آرامشش زبانزد بود…خیلی بر اعمالش مسلط بود و کم حرف…
  به جا حرف می زد و اغلب مشغول ذکر گفتن بود… ادامه مطلب ...

   آدم صفای جبهه را رها می کند، می رود پشت میز!( از خاطرات شهید علیر ضا نوری )

  آدم صفای جبهه را رها می کند، می رود پشت میز!( از خاطرات شهید علیر ضا نوری )

  می گفتند: بیا رئیس راه آهن باش، قبول نکرد، می گفت: در این شرایط که بچه های مردم دارند به جبهه می روند، پیشنهاد مسئولیت برای من امتحان الهی است،»

    ادامه مطلب ...

  سس فرانسوی ( از خاطرات شهید هادی ذالفقاری )

  سس فرانسوی ( از خاطرات شهید هادی ذالفقاری )

  گفتم: پسر خوب، صورت مهم نیست، باطن و سیرت انسان‌ها مهم است که الحمدلله باطن تو بسیار عالی است. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد