ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

فرمانده ( از خاطرات شهید محمد ناظری )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
فرمانده ( از خاطرات شهید محمد ناظری )
امسالـ عیـد قـرار بـود قـسمتـ آخـر "فـرمانـده" را،بـسازیـم.
هـمـه آمـاده بودیـم،کلـاه مـاهـی گـیری،را کـمی کـج،روی سـرم گـذاشـتـه بـودم حاج محمد دیدم .
گـفـت مـگـه ایـنجـا،آمـریـکاست ایـنجـوری کـلاه گذاشتـی .

 

موضوعات

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد