ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

دیدار آخر ( از خاطرات شهید محمدناظری )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
دیدار آخر ( از خاطرات شهید محمدناظری )
دفعه آخری که داشتم از پیش حاجی برمیگشتم،اومد جلوی پله های ساختمان فرماندهی و محكم بغلم کرد، زد پشتم و
گفت: ببخشید اگر زحمتت دادم.
گفتم :حاجی من که کاری نکردی.
"گفت:باشه،ولی شاید دیگه قسمت نشه ببینمت"
خاطره اي به نقل یکـی از شاگـردان سردار شهید مـحمد ناظـری

موضوعات

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد