ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

جهیزیه ( از خاطرات شهید حزب الله لبنان ربیع قیصر )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
جهیزیه ( از خاطرات شهید حزب الله لبنان ربیع قیصر )
شهید ربیع قیصر در لبنان ازدواج کرد
اما تمام جهیزیه همسرش را از ایران خرید
وپول بار هواپیمابرای انتقال به لبنان راهم داد
تا پول شیعه در اقتصاد شیعه بگردد...

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد