ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

نان سنگک (خاطره ای از شهید احمدی روشن)

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
نان سنگک (خاطره ای از شهید احمدی روشن)
نان سنگگ گرفته بودیم و می آمدیم طرف خوابگاه.

چندتا سنگ به نانها چسبیده بود.

مصطفی کندشان و برگشت سمت نانوایی.

میگفت «بچه بودم، یه بار نون سنگگ خریدم، سنگ هاش رو خوب جدا نکرده بودم؛

بهش چسبیده بود. خونه که رسیدم، بابام سنگ ها رو جدا کرد داد دستم،

گفت برو بده به شاطر. نونواها بابت اینا پول میدن.»

مطالب دیگر از این اشخاص

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد