ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

سردار اروند ( از خاطرات شهید حسن یزدانی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
سردار اروند ( از خاطرات شهید حسن یزدانی )
شنیده بودم غواص ماهری هم هست.

قرار بود گردان‌های خط شکن از محور اروند عبور کنند.

او که مسئول شناسایی بود برای این کار سی بار از اروند رود عبور کرد؛

زیر پای دشمن رفت، شناسایی کرد و برگشت.

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد