ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

زندگینامه شهید هسته ای داریوش رضایی نژاد

<1>
زندگینامه شهید داریوش رضایی نژاد

زندگینامه شهید داریوش رضایی نژاد

لازم به توضیح است شهید رضایی نژاد با قبولی در تمام مراحل آزمون دکترا سال 1390در دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی پذیرفته شد، اما با تأسف بسیار فرصت به پایان رساندن این مقطع تحصیلی نشد ادامه مطلب ...

<1>
لوگوی سایت ابر و باد