ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

جملات ماندگار شهید مهدی باکری

<1>
خداوند اخلاص می خواهد ( جمله ماندگاری از شهید باکری )

خداوند اخلاص می خواهد ( جمله ماندگاری از شهید باکری )

خداوند از مومن ادای تکلیف را می خواهد، نه نوع کار و بزرگی و کوچکی آن را. فقط اخلاص، و با دید تکلیفی به وظیفه توجه کردن. ادامه مطلب ...

<1>
لوگوی سایت ابر و باد