ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

کاش میشد منهم با تو به جبهه بیایم

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
کاش میشد منهم با تو به جبهه بیایم
آمده بود مرخصی. 
داشتیم درباره منطقه حرف میزدیم.
 لابه لای صحبت گفتم :کاش میشد من هم به همراهت به جبهه بیایم!
حرف دلم را زده بودم. 
لبخندی زد و پاسخی داد که قانعم کرد.
 گفت:هیچ می دانی سیاهی چادر تو از سرخی خون من کوبنده تر است؟! 
همین که حجابت را رعایت کنی مبارزه ات را انجام داده ای

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد