ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

سربازی

سربازی
سربازی

خاطرات

    بهتره پارتیش خدا باشه نه من ( از خاطرات شهید آبشناسان )

    بهتره پارتیش خدا باشه نه من ( از خاطرات شهید آبشناسان )

    پسرمون باید می رفت سربازیگفتم: هوای بچه مان را داشته باشگفت : اگر من پارتیش باشم،.. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد