ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

بهترین دعا ( از خاطرات شهید حمید سیاهکالی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
بهترین دعا ( از خاطرات شهید حمید سیاهکالی )
همیشه وقتی در کارهای منزل کمکم می‌کرد از او تشکر می‌کردم اما می‌گفت این حرف‌های یک همسر به همسرش نیست،
شما باید بهترین دعا را در حق من کنید، باید دعا کنید شهید شوم.
اوایل من از گفتن این دعا ممانعت می‌کردم و دلم نمی‌آمد اما آنقدر اصرار می‌کردند 
تا من مجبور می‌شدم دعا کنم شهید شود اما از ته دل راضی نبودم

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد