ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

خوبی دریا به اینه که..

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
خوبی دریا به اینه که..
دنبال پیکرش
همه جزیره های اطراف را گشتیم
تا نزدیکی امارات هم رفتیم
پیدا نشد
خودش هم می گفت:
خوبی دریا به اینه که
نشونی ازآدم نمی مونه
 

موضوعات

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد