ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

جهیزیه نقدی ( از خاطرات شهید آبشناسان )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
جهیزیه نقدی ( از خاطرات شهید آبشناسان )
پدرم ارتشی بود و می دانست که زندگی مان خانه به دوشی است و وسایلمان در نقل مکان کردن از بین می رود؛

برای اینکه جهیزیه‌ام را کامل داده باشد و خرج تجملات هم نکرده باشد، پول جهیزیه را نقد داد دستم.

کمک خرج زندگی مان هم شد. فقط یک چمدان گرفتم چهارده تومان که اندازه لباس هایم بود. همین!

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد