ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

انفاق ( از خاطرات شهید سید علیرضا مصطفوی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
انفاق ( از خاطرات شهید سید علیرضا مصطفوی )
از بدی دل بستن به مال دنیا می گفت. اما قبل از همه خودش به آن عمل می کرد می گفت:

خداوند در قرآن فرموده : مومنین  از آنچه خداوند روزی داده انفاق کنند.

اینکه اضافه مال را بدهی می شود صدقه اما باید از آنچه به آن علاقه داری بگذری.

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد