ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

اسم دختر ( از خاطرات شهید سعید جان بزرگی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
اسم دختر ( از خاطرات شهید سعید جان بزرگی )
خدا یک دختر به سعید داد، از او پرسیدم: اسمش را چی گذاشتی؟
خیلی جدی گفت: « اسم دختر را چی می ذارن؟ فاطمه گذاشتم دیگه»

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد