ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

رفت سر کار ( از خاطرات شهید مصطفی کلهری )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
رفت سر کار ( از خاطرات شهید مصطفی کلهری  )
اوضاع مالی خوبی نداشتیم ،

بخاطر همین تا کلاس چهارم و پنجم بیشتر نمی خواندیم ،

مصطفی درسش خوب بود .

خیلی اصرار کردیم ،ما کار می کنیم تو درست رو بخون. 

راضی نشد  تا دوم راهنمائی بیشتر نخواند .

رفت سراغ کار 

موضوعات

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد