ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

بچه ها من کربلا رامی بینم !( از خاطرات شهید علی اصغر خنکدار )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
بچه ها من کربلا رامی بینم !( از خاطرات شهید علی اصغر خنکدار )
علی اصغر خنکدار در هنگام وداع، بلباسی را در آغوش گرفته بود و رهایش نمی کرد.

در بین خداحافظی بچه ها، وداع آن دو نفر از همه تماشایی تر بود.

دقائقی قبل از عملیات والفجر8، علی اصغر چهره ای متفکرانه به خود گرفته بود.

وقتی قایق ها بسمت فاو حرکت کردند، در میان تلاطم خروشان اروند، اصغر ناگهان ازجا برخاست و گفت:

بچه ها! سوگند به خدا من کربلا را می بینم... آقا اباعبدالله را می بینم... بچه ها بلند شوید کربلا را ببینید.

از حرفهایش بهت مان زده بود. سخنانش که تمام شد، گلوله ای آمد و درست نشست روی پیشانی اش.

آرام وسط قایق زانو زد. خشک مان زده بود.

بصورتش خیره شدم، چون قرص ماه می درخشید و خون موهایش را خضاب کرده بود.»

پیام کاربران

ااببو ( بررسی نشده ) 2 سال قبل ردرب پاسخ
لوگوی سایت ابر و باد