ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

بسته کالا ( از خاطرات شهید مهدی عزیزی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
بسته کالا ( از خاطرات شهید مهدی عزیزی )
بعد از شهادتش، از سرکارش چند بسته کالا آوردند و گفتند:
اینها برای مهدی است. او همیشه بسته ی کالایش را می برد برای خانواده های نیازمند.
وقتی موتورش را جلوی بیمارستان طرفه به سرقت بردند،
ناراحتی اش برای این بود که وسیله ی کمک رسانی و هیئت رفتنش را برده ان

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد