ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

می دانست طاقت دوری اش را ندارم( از خاطرات شهید رضا حاجی زاده )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
می دانست طاقت دوری اش را ندارم( از خاطرات شهید رضا حاجی زاده )
شهید حاجی زاده بی­‌نهایت صبور بود.
وقتی بحثمان می‌شد من نمی توانستم خودم را کنترل کنم، یکسره غر می زدم و با عصبانیت می‌گفتم تو مقصری،
تو باعث این اتفاق شدی. او اصلا حرفی نمی زد
وقتی هم می‌دید من آرام نمی شوم می­‌رفت سمت در چون می دانست طاقت دوری اش را ندارم.

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد