ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

مردم که به چنین فردی زن نمی دهند ( از خاطرات شهید میر افضلی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
مردم که به چنین فردی زن نمی دهند ( از خاطرات شهید میر افضلی )
خیلی به او اصرار کردم تا داماد شود.
گفت: باشه بی بی، هر چی شما بگویی، فقط می خواهم خانواده ی خوبی باشند و با جبهه رفتن من مشکلی نداشته باشند.
گفتم مردم که به چنین فردی زن نمی دهند.
گفت: چرا دختر زیاد است که همسر امثال من بشوند، فقط باید بگردی.
به همه آن ها بگو من چه شرطی دارم.
شرط من این است که آنقدر در جبهه می مانم تا جنگ تمام شود.


با این حرف سید حمید، دیگر مادر حرفی از دامادی به او نزد...

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد