ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

تفاوت قد نظر پدرم را جلب کرد ( از خاطرات شهید عبدالله باقری )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
تفاوت قد نظر پدرم را جلب کرد ( از خاطرات شهید عبدالله باقری )
اولین دفعه که عبدالله را دیدم در همان مراسم خواستگاری بود،
هیکلی نبود ولی قدش خیلی بلند بود و چون ما کنار هم نیاستاده بودیم این موضوع نظر کسی را جلب نکرد
اما در جلسه بعد یعنی روز بله برون پدرم وقتی ما را کنار هم دید با خنده گفت:
وای چقدر تفاوت قد دارید! خب البته این موضوع برای عبدالله مهم نبود.

موضوعات

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد