ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

خواستگاری ( از خاطرات شهید عبدالله باقری )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
خواستگاری ( از خاطرات شهید عبدالله باقری )
موضوع آقا عبدالله که پیش آمد قرار شد بیایند منزل. البته شهید باقری هم نمی خواست به این زودی ازدواج کند
اما به دلیل شرایط کاری اش باید متأهل می‌شد و این باعث شد عروسی ما زودتر انجام شود.
ملاک من برای ازدواج اخلاق و مذهبی بودن و برای او هم این ها مهم بود.
یک جلسه صحبت کردیم و جلسه بعد بله برون بود.

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد