ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

چرا داد میزنی؟ ( از خاطرات شهید اسکندرلو )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
چرا داد میزنی؟ ( از خاطرات شهید اسکندرلو )
آروم تر صحبت كن، مگه من كرشدم كه تو گوشم داد مي زني؟

كلي از حاجي معذرت خواهي كردم. اصلاً يادم نبود گوشش خوب شده.

تو بعضي عملياتا وقتي حاج حسين زياد آر پي جي مي زد، قدرت  شنواييش به شدت ضعيف مي شد

به طوري كه ما تا مدتي بايد با صداي بلند باهاش حرف مي زديم.

البته گاهي اوقاتم يادمون مي رفت كه گوشاي حاجي خوب شده.

موضوعات

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد