شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

لبخند

لبخند
لبخند

خاطرات

    سجده پشت میدان مین

    سجده پشت میدان مین

    یک دفعه دیدم تمام بچه‌ها روی زمین افتادند. فکر کردم حتما به گشتی‌های عراقی برخوردیم. به اطراف نگاه کردم، می‌خواستم خودم را روی زمین بیندازم، اما دیدم خبری از دشمن نیست... ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد