شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

اشخاص - مفقود الاثرها

مفقود الاثر احمد متوسلیان

مفقود الاثر احمد متوسلیان

بچه بود که انقلاب را ديد.نوجوانيش را در آن گذراند.شاگردي پدر را کرد؛عاشق کارهاي فني بود. وقتي مطهري را شناخت،دلش خواست برود سراغ طل...
تمامی مطالب - خاطرات - وصیتنامه - زندگینامه - ادامه مطلب ...

<1>
لوگوی سایت ابر و باد