شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

حزب الله ( از جملات قصار شهید آوینی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
حزب الله ( از جملات قصار شهید آوینی )
حزب الله!
هرچند وطن خویش را دوست می دارد
اما از تعلقات جغرافیایی آزاد است وبرای آب وخاک نیست که می جنگد!
میهن او اسلام است.

موضوعات

مطالب دیگر از این اشخاص

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد