شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

خداوند اخلاص می خواهد ( جمله ماندگاری از شهید باکری )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
خداوند اخلاص می خواهد ( جمله ماندگاری از شهید باکری )
خداوند از مومن ادای تکلیف را می خواهد، نه نوع کار و بزرگی و کوچکی آن را. فقط اخلاص، و با دید تکلیفی به وظیفه توجه کردن.

مطالب دیگر از این اشخاص

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد