شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

وصیت نامه شهید عباس دوران

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
وصیت نامه شهید عباس دوران
ازآن شهید وصیت نامه كتبی به دست نیامده ولی بارها  بطورشفاهی پدرش را وصی و مورد خطاب قرارداده كه اگرروزی به درجه پرافتخارشهادت نائل آمدم شما كه پدرم هستید اختیاردار كلیه وسائلیكه ازخودم به جا می ماندخواهیدبود و قیم بچه صغیروخردسالم می باشیدو ازتنها پسر عزیزم بهمان تربیت و كیفیت كه در تعلیم وتربیت من زحمت كشیدی درباره اوكوشا بوده با همان روحیه زهد و تقوائی كه درشما سراغ دارم ودرباره من عمل كرده اید نسبت به اونیزعمل نمائید و ازلحاظ اعتقادات دینی وتعهدات مذهبی وهمچنین آموزش و پرورش او كوتاهی ننمائید تازمانی كه از او یك عباس دوران دیگر بسازید و به خصوص سفارش اكیدی كه همیشه به تمام اعضای خانواده می کرد این بودكه درشهادتم اشك غم نریزید زیرا من به خاطرخدای خود و تعهدات دینی و وجدانی واسلامی خود به فرمان امام امت وبرای پیروزی حق بر باطل افتخارشهادت پیدا میكنم و برحسب آیات قرآن كریم من نمرده وزنده میباشم و به برادرانم بگوئیدكه من همیشه درمیان شما خواهم بود.

 

پیام کاربران

( بررسی نشده ) 3 سال قبل درودبرروح پاک ومطهرت دوران عزیز پاسخ
یکی ( بررسی نشده ) سال قبل خاک
زارت
پاسخ
یکی ( بررسی نشده ) سال قبل ببخشبندا

اومدم بنویسم جانم فدای یک ذره خاکش
پاسخ
یکی ( بررسی نشده ) سال قبل زارت
چیه اشتباهی دستم خورد روی پیشنویس
پاسخ
( بررسی نشده ) 3 سال قبل ایران به توقهرمان مینازد پاسخ
( بررسی نشده ) 2 سال قبل
سلام برروح پاک شهدا انشالله با جان ودل ادامه دهنده راه شهداباشیم
پاسخ
یکی ( بررسی نشده ) سال قبل انشااااا
پاسخ
( بررسی نشده ) 2 سال قبل ه پاسخ
( بررسی نشده ) 2 سال قبل روحت شاه پاسخ
یکی ( بررسی نشده ) سال قبل واقعا پاسخ
( بررسی نشده ) 2 سال قبل دوستان خواستم بگم پسر عمو من قاسم زکی زاده هم شهیده پاسخ
خالويي ( بررسی نشده ) سال قبل روح عزيز همه شهيدان والا مقام كشور غرق در نور و آرامش پاسخ
( بررسی نشده ) سال قبل سلام بر عباس دوران که زنده است و در میان ماست. درود پاسخ
لوگوی سایت ابر و باد