ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

وصیت نامه شهید عباس دوران

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
وصیت نامه شهید عباس دوران
ازآن شهید وصیت نامه كتبی به دست نیامده ولی بارها  بطورشفاهی پدرش را وصی و مورد خطاب قرارداده كه اگرروزی به درجه پرافتخارشهادت نائل آمدم شما كه پدرم هستید اختیاردار كلیه وسائلیكه ازخودم به جا می ماندخواهیدبود و قیم بچه صغیروخردسالم می باشیدو ازتنها پسر عزیزم بهمان تربیت و كیفیت كه در تعلیم وتربیت من زحمت كشیدی درباره اوكوشا بوده با همان روحیه زهد و تقوائی كه درشما سراغ دارم ودرباره من عمل كرده اید نسبت به اونیزعمل نمائید و ازلحاظ اعتقادات دینی وتعهدات مذهبی وهمچنین آموزش و پرورش او كوتاهی ننمائید تازمانی كه از او یك عباس دوران دیگر بسازید و به خصوص سفارش اكیدی كه همیشه به تمام اعضای خانواده می کرد این بودكه درشهادتم اشك غم نریزید زیرا من به خاطرخدای خود و تعهدات دینی و وجدانی واسلامی خود به فرمان امام امت وبرای پیروزی حق بر باطل افتخارشهادت پیدا میكنم و برحسب آیات قرآن كریم من نمرده وزنده میباشم و به برادرانم بگوئیدكه من همیشه درمیان شما خواهم بود.

 

پیام کاربران

( بررسی نشده ) 12 ماه قبل درودبرروح پاک ومطهرت دوران عزیز پاسخ
( بررسی نشده ) 12 ماه قبل ایران به توقهرمان مینازد پاسخ
( بررسی نشده ) 10 ماه قبل
سلام برروح پاک شهدا انشالله با جان ودل ادامه دهنده راه شهداباشیم
پاسخ
( بررسی نشده ) 8 ماه قبل ه پاسخ
( بررسی نشده ) 8 ماه قبل روحت شاه پاسخ
( بررسی نشده ) 8 ماه قبل دوستان خواستم بگم پسر عمو من قاسم زکی زاده هم شهیده پاسخ
لوگوی سایت ابر و باد