شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

غیرت ( از جملات شهید حاج امینی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
غیرت ( از جملات  شهید حاج امینی )
اگر به واسطه خونم حقی بر گردن دیگران داشته باشم 
به خدای کعبه قسم از مردان بی غیرت و زنان بی حیا نمیگذرم....

پیام کاربران

( بررسی نشده ) 6 سال قبل این مطلب صحت ندارد. بدون منبع و رو هوانیایید از خودتون در مورد شهدا مطلب بذارید. سعی کنید حداقل یه کم تحقیق کنید. اینقدر راحت مطلب دروغ به شهدا نبندید پاسخ
کنعانی ( بررسی نشده ) 3 سال قبل خدا وندا من را به آنها متصل کن پاسخ
حاج امينی ( بررسی نشده ) سال قبل امیر هرگز واژه اهانت آمیز بر زبان نیاورده چه برسد به کلمه زنان بی حیا و مردان بی غیرت در ثانی اهل قسم خوردن نبوده که قسم خدای کعبه بخورد کسی که این وصیت کذایی رو نوشته و ربط به شهید بزرگوار داده و کسانی که بدون تحقیق پخش می‌کنند خداوند ازشون نگذره که با آبروی شهید بازی می کنند پاسخ
لوگوی سایت ابر و باد