شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

سلامت دنیا بیماری است

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
سلامت دنیا بیماری است
سلامت دنیا بیماری است و بیماری اش شفا و سلامت،
چراکه بنیان دنیا در عادات است و سلامت حقیقی، هرچه هست در ترک عادات و عتق از ملکات

مطالب دیگر از این اشخاص

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد