ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

ترجمه عربی ( از خاطرات شهیدعلی سلطان مرادی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
ترجمه عربی ( از خاطرات شهیدعلی سلطان مرادی )
به مطالعه و پژوهش علاقه زیادى داشت.
جالب اینجاست که به دلیل تسلط بر ٢ زبان عربى و انگلیسى، حوزه مطالعاتیش شامل کتابهاى عربى و انگلیسى هم مى شد.
در کار ترجمه هم بسیار فعال بود و کتابهاى بسیار ارزشمندى رو ترجمه کرده بود.
این اواخر مى گفت؛ کتابى شامل ١٠٠٠ صفحه را از عربى به فارسى ترجمه کرده که وقت زیادى را هم از او گرفته بود.
مى گفت به خاطر ترجمه کتاب، فقط ٢ تا ٣ ساعت مى خوابید تا بالأخره کتاب ترجمه شد.

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد