ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شاهین شهر ( ازخاطرات شهید رضایی نژاد )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
شاهین شهر ( ازخاطرات شهید رضایی نژاد )
به هرکس می گفتیم داریوش رفته دانشگاه {مالک اشتر} شاهین شهر تعجب می کرد.

می گفتند اوکه با رتبه اش بهترین دانشگاه های تهران می تواتنست برود .

راست می گفتند اما دانشگاه شاهین شهر تنها دانشگاهی بود که خرج تحصیل دانشجویان را می داد.

داریوش قید دانشگاه های تهران را زده بود تا مبادا به خاطر خرج تحصیلش ذره ای به بابا فشار اقتصادی وارد شود

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد