ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

کروات ( از خاطرات شهید چمران )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
کروات ( از خاطرات شهید چمران )
سال دوم یک استاد داشتیم که گیرداده بود همه باید کراوات بزنند.

سرامتحان چمران کراوات نزد

استاد دو نمره ازش کم کرد

شد هجده ، بالاترین نمره...!
 
 

موضوعات

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد