ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شجاعت مثال زدنی ( از خاطرات شهید داود حیدری )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
شجاعت مثال زدنی ( از خاطرات شهید داود حیدری )
داود به همراه بقيه نيروها به مقر اسرائيلي‌ها مي‌رفت و عکس و پرچم کشور ايران راروي تانکها و تجهيزات دشمن مي‌چسباند و به مقرخودي برمي‌گشت.
روز بعد وقتي با دوربين به پادگان اسرائيلي‌ها نگاه مي‌کردند وحشت اسرائيلي‌ها از اوضاع به هم ريخته‌شان مشهود بود و شجاعت داود مثال زدني! 

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد