ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهادتش را از شهید تورجی زاده خواست( از خاطرات شهید مسلم خیزاب )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
شهادتش را از شهید تورجی زاده خواست( از خاطرات شهید مسلم خیزاب )
سر قبر شهید تورجی‌زاده که رفتیم، دقایقی با این شهید آهسته درد و دل کرد و گفت: آمین بگو؛ 
من هم دستم را روی قبر شهید تورجی‌زاده گذاشتم و گفتم هر چه گفته را جدی نگیر ...
اما همسرم دوباره تاکید کرد تو که می‌دانی من چه می‌خواهم، پس دعا کن تا به خواسته‌ام برسم...

راوی:همسر شهید

پیام کاربران

حیدر ساغری ( بررسی نشده ) سال قبل بسیلر عالی واستفاده کردیم از از شهرستان امیدیه پاسخ
لوگوی سایت ابر و باد