ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

نماز اول وقت ( از خاطرات شهید علیرضا بریری )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
نماز اول وقت ( از خاطرات شهید علیرضا بریری )
به نماز اول اهمیت بسیار زیادی میدادوهمه تلاش خودش رو میکرد
تااینکه درهرموقعیتی هست خودشو به نماز اول وقت برسونه
وعلی الخصوص براےمغرب وعشاحتمابه مسجدمحل میرفت.

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد