ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

آخرین نگاه ( از خاطرات شهید علی اکبر صادقی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
آخرین نگاه ( از خاطرات شهید علی اکبر صادقی )
هنگامی که علی اکبر را داخل قبر گذاشتند، او را به علی اکبر حسین (ع) قسم دادم و گفتم: «پسرم! چشمانت را باز کن تا یک بار دیگر تو را ببینم.
آن گاه چشمانش را باز کرد»و این چنین شهید علی اکبر صادقی، پیک لشکر 27 محمد رسول ا... آخرین درخواست مادرش را اجابت کرد
و برای ما تصاویری به یادگار گذاشت که بدانیم «شهدا زنده اند».
راوی: مادرشهید
 

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد