ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

بیت الماله! (از خاطرات شهدا)

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
بیت الماله! (از خاطرات شهدا)
 گردان پشت میدون مین زمین گیر شد

چند نفر رفتن معبر باز کنن،۱۵ساله بود.

چند قدم که رفت،برگشت،گفتند ترسیده...

پوتین هاشو داد به یکی از بچه ها وگفت:

تازه از گردان گرفتم،حیفه!بیت الماله!
 
و پا برهنه رفت...

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد