ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

زندگینامه شهید هسته ای مسعود علیمحمدی

<1>
زندگینامه شهید مسعود علیمحمدی

زندگینامه شهید مسعود علیمحمدی

با شروع جنگ تحمیلی شهید عزیز از جهاد استعفا و به سپاه می پیوندد و لباس سبز پاسداری را زینت بخش قامت استوار خود دیده و در همان ابتدا به عنوان مسئول پرسنلی پایگاه مشغول به خدمت شد ادامه مطلب ...

<1>
لوگوی سایت ابر و باد