شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

بیست سال نماز ( از خاطرات شهید محمد رضا عسگری فرد )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
بیست سال نماز ( از خاطرات شهید محمد رضا عسگری فرد )
شهیدی که هیچ وقت نماز جماعتش ترک نمیشد
و ۲۰سال نماز صبحش را در مسجد خواند

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد