شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

مدارا با اسیر

مدارا با اسیر
مدارا با اسیر

خاطرات

    این چه حرفی بود تو زدی؟ ( از خاطرات شهید باکری )

    این چه حرفی بود تو زدی؟ ( از خاطرات شهید باکری )

    بد وضعی داشتیم . از همه جا آتش می آمد روی سرمان . نمی فهمیدیم تیرو ترکش از کجا می آید.
    فقط  یک دفعه می دیدم نفر بغل دستیمان افتاد روی زمین . ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد