شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید عبدالحميد حسينی

عبدالحميد حسينی
عبدالحميد حسينی

خاطرات شهید عبدالحميد حسينی

خاطرات شهید عبدالحميد حسينی

    یاد شهدا ( از خاطرات شهید مهدوی )

    یاد شهدا ( از خاطرات شهید مهدوی )

    مسئول واحد شهداي كانون ( کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز ) بود ، روي وصيت نامه شهدا كار مي كرد ، قرار بود برای شهيد عبدالحميد حسينی كتاب بنويسد ، نصف از كارش را هم كرده بود   ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد