شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

مرگ بر شاه

مرگ بر شاه
مرگ بر شاه
 

خاطرات

    مرگ بر شاه ( از خاطرات شهید بهشتی )

    مرگ بر شاه ( از خاطرات شهید بهشتی )

    گفتند حالا که "مرگ بر شاه" همه گیر شده، شعار جدید بدیم: "شاه زنازاده است، خمینی آزاده است" ...
      ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد