شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

مرگ بر شاه ( از خاطرات شهید بهشتی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
مرگ بر شاه ( از خاطرات شهید بهشتی )
گفتند حالا که "مرگ بر شاه" همه گیر شده، شعار جدید بدیم: "شاه زنازاده است، خمینی آزاده است" ...
آشفته شده بود. گفت: «رضاخان شرعا ازدواج کرده بود، این شعار حرام است. از پلکان حرام که نمیشود به بام سعادت رسید....

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد