شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

جهل

جهل
جهل و نادانی

وصیتنامه

    اولین وصیتنامه شهید محمد ابراهیم همت

    اولین وصیتنامه شهید محمد ابراهیم همت

    هر شب ستاره اي را به زمين مي کشند و باز اين آسمان غم‌زده غرق ستاره است ، مادر جان مي داني تو را بسياردوست دارم و مي داني که فرزندت چقدر عاشق شهادت و عشق به شهيدان داشت. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد