شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

دلجویی

دلجویی
دلجویی

خاطرات

  دلجویی ( از خاطرات شهید علی قوچانی )

  دلجویی ( از خاطرات شهید علی قوچانی )

  بعد از شهادت علی، آقای خرازی با وجودی که از شهادت او متأثر بود و باید ایشان را مورد دلجویی قرار می دادند گاهی به خانه ما می آمد و از ما دلجویی می کرد. ادامه مطلب ...

  تاسی به شیوه و رفتار پیامبر ( از خاطرات شهید مهدی خوش سیرت )

  تاسی به شیوه و رفتار پیامبر ( از خاطرات شهید مهدی خوش سیرت )

  باختران كه بوديم جنب مسجد تركان، پيرمردي مغازه داشت كه با انقلاب و اسلام ميانه خوبي نداشت، چهره و لبخند آقا مهدي و احوالپرسي هايشان در پيرمرد تأثير گذاشته بود.
  پيرمرد مي گفت: من اصلاً با شماها ميانه خوبي ندارم ولي ... ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد