شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید یعقوب بخشنده زاری محله

یعقوب بخشنده زاری محله
یعقوب بخشنده زاری محله

وصیتنامه شهید یعقوب بخشنده زاری محله

وصیتنامه شهید یعقوب بخشنده زاری محله

    وصیت نامه شهید  یعقوب بخشنده زاری محله

    وصیت نامه شهید یعقوب بخشنده زاری محله

    به دخترم بگوئید که پدرت در صحراهای داغ خوزستان در زیر شنی های داغ سوزان تانک های دشمن برای احیای اسلام لگدمال شده است. همانطوری که بدن مطهر امام حسین(ع) لگدمال سم اسب ها گردید. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد