شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید قاسم میرحسینی

قاسم میرحسینی
قاسم میرحسینی

وصیتنامه شهید قاسم میرحسینی

خاطرات شهید قاسم میرحسینی

  شرمنده شهدا نشوید ( از خاطرات شهید قاسم میر حسینی )

  شرمنده شهدا نشوید ( از خاطرات شهید قاسم میر حسینی )

  گفتند قرار است آقايي به اسم «ميرحسيني» براي سخنراني بيايد. مي گفتند از فرماندهان سپاه است. زنگ دوم بود که آمد. به صف شديم، اصلاً به هيکلش نمي خورد که فرمانده باشد. ... ادامه مطلب ...

وصیتنامه شهید قاسم میرحسینی

  وصیت نامه شهید قاسم میر حسینی

  وصیت نامه شهید قاسم میر حسینی

  تکلیف حسینی اقتضا کرد که در جبهه حضور پیدا کنم .اگر چه از دست دادن جوان سخت است اما چون رضایت خدا بالاتر از هر چیزی است شما هم باید رضا باشید به رضای خدا .فرزندتان امانتی بیش نبود ،خدا امانتش را از شما گرفت  ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد